سفارش تبلیغ
صبا
قلب های شکسته

ماه من ، غصه چرا ؟! 

آسمان را بنگر ، که هنوز، بعد صدها شب و روز 

مثل آن روز نخست 

گرم وآبی و پر از مهر ، به ما می خندد !

یا زمینی را که، دلش ازسردی شب های خزان 

نه شکست و نه گرفت !

بلکه از عاطفه لبریز شد و 

نفسی از سر امید کشید 

ودر آغاز بهار ، دشتی از یاس سپید 

زیر پاهامان ریخت ،

تا بگوید که هنوز، پر امنیت احساس خداست !

ماه من غصه چرا !؟!  

تو مرا داری و من 

هر شب و روز ، 

آرزویم ، همه خوشبختی توست !

ماه من ! دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفتن 

کارآن هایی نیست ، که خدا را دارند ...

ماه من ! غم و اندوه ، اگر هم روزی، مثل باران بارید 

یا دل شیشه ای ات ، از لب پنجره عشق ، زمین خورد و شکست،

با نگاهت به خدا ، چتر شادی وا کن 

وبگو با دل خود ،که خدا هست ، خدا هست !

او همانی است که در تار ترین لحظه شب، راه نورانی امید

نشانم می داد ...

او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد ، همه زندگی ام ،

غرق شادی باشد ....

ماه من !

غصه اگر هست ! بگو تا باشد !

معنی خوشبختی ،

بودن اندوه است ...!

این همه غصه و غم ، این همه شادی و شور 

چه بخواهی و چه نه ! میوه یک باغند 

همه را با هم و با عشق بچین ...

ولی از یاد مبر،

پشت هرکوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا

و در آن باز کسی می خواند ،

که خدا هست ، خدا هست 

و چرا غصه ؟1 چرا !؟!


نوشته شده در یکشنبه 89/3/30ساعت 6:31 عصر توسط سحر دل شکسته نظرات ( ) |کد قالب جدید قالب زمستانی آدم برفی